AS 9100 uluslararası kalite yönetim sistemidir ve kaliteyi geliştirerek havacılık/uzay endüstrisi üreticilerinin yapısını güvence altına almak amacıyla havacılık/uzay endüstrisi tarafından yazılmıştır. Bu standart Avrupa ‘da EN 9100; Amerika ‘da AS 9100 ve Uzak Doğuda SJAC 9100 adıyla yayınlanmıştır.

Standart, ISO 9001 ‘in test edilmiş ve onaylanmış temel yapısını esas almış olup, sivil/askeri havacılık ve uzay çalışmalarının gerektirdiği özgün taleplerle tamamlanmıştır. Bu yapı, ISO 9001 kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluşların; büyük değişiklikler yapmalarına gerek kalmaksızın, AS 9100 standardını uygulamalarına olanak verir.

Ayrıca AS 9100, küresel havacılık/uzay üretim zincirinin genelinde tek standart oluşturmak amacına yönelik yoğun bir çabayı da ortaya koyar.
Katkı kaynakları şunlardır:

 • Önceki AS 9000 ve TS 157 Standartları,
 • Havacılık/Uzay Endüstrisi yasal talepleri,
 • Devlet satınalma standartları,

Çeşitli ulusal ve uluslararası tarafların, endüstriye sağladığı katkılar.

AS 9100 / AS 9120 kimlere uygulanır?

 • AS 9100, havacılık/uzay endüstrisi için;  parçalar, bileşenler ve gruplar da dahil olmak üzere tasarım ve üretim yapan bütün kuruluşlara uygulilir. 

AS 9120, havacılık/uzay endüstrisi için üretilmiş parçaları stoklayan veya dağıtımını yapan bütün kuruluşlara uygulilir. Bu standardın hedefi gözetim, izlenebilirlik, stok kontrolü ve kayıtların tutulmasını sağlamaktır

Sertifika almanın yararları nelerdir?

 • Küresel anlamda, güvenilir bir tedarikçi olduğunuz belgelenir - Aldığınız sertifika havacılık/uzay endüstrisinin genelinde, tanınmış ve kabul gören bir tedarikçi olduğunuzu vurgular.
 • Müşteri memnuniyeti - Ürün teslimatının genelinde, müşteri taleplerinin eksiksiz karşılanması
 • Düşürülmüş İşletme maliyetinin - işlemlerin sürekli gelişmesi ve işletme verimliliğinin arttırılması sonucunda sağlanması
 • Taraflar arasındaki ilişkilerin - personel, müşteriler ve müteahhitler/üreticiler de dahil olmak üzere geliştirilmesi
 • Yasal uyumluluk - yasa ve yönetmelik taleplerinin kuruluş ile müşteriler üzerindeki etkilerini kavrayarak gerçekleştirilir.
 • Gelişmiş risk yönetiminin - daha kararlı ve izlenebilir ürünler ile hizmetler sayesinde mümkün kılınması
 • Ticari kredibiliteniz onaylanır - Küresel kapsamda saptanmış standartlara göre yapılan bağımsız denetimler, ticari varlığınızı belgeler.

Daha fazla iş olanağı elde edilir - Özellikle satın alma niteliklerinin ürüne ilişkin sertifikayı şart koştuğu durumlar ortaya çıktığı zamanlarda, iş fırsatları artar.