Çevre koruma yasalarına ve yeşili koruma topluluklarının taleplerine uygun hareket etmek, günümüz kuruluşlarını büyük bir yarışa sokmuştur. Çevresel olaylar, son yıllarda çok geniş ölçüde bilinçlenen yasa koyucular, yatırımcılar, hissedarlar, müşteriler, çalışanlar ve komşular açısından tümüyle ön plâna çıkmıştır.  Uluslararası bir birlik, gelecek kuşakların korunabilmesi için çevreye verilen zararın asgari seviyeye indirilmesi için gereken önlemleri araştırmaktadır.

Birçok insan, çevre duyarlılığı uygulamalarının bireysel davranışlardan fazlasını gerektirdiğini düşünür ancak gerçekte, çevreye verilen zararı azaltmak herkes için çok kolaydır. Örneğin üretilen atıkların azaltılması veya kaynakların daha verimli kullanılması gibi en küçük önlemler bile, çok büyük etkiler meydana getirirler.  Ayrıca müşterek bir sonuç da vardır; herkes ve her kuruluş, bu konuda kendisine düşen ölçüde katkıyı sağlayabilirse, çevreyi korumak açısından çok büyük bir gelişme sağlanır. Birçok önlemin, hissedilir ölçüde mali yararları da vardır. Elbette sadece çevre duyarlılığını hedefleyen kararlar üzerinde konuşmuyoruz, ticari algımızın bir yansımasını da ortaya koymuş oluyoruz.

ISO 14001

ISO 14001 standardı; çevre yönetim sistemlerine yönelik bir standarttır ve günümüzün gelişen dünyasında EMS çok yaygın bir biçimde uygulanmakta olup, İngiltere ‘de sertifika almış 6.000 adetten fazla firma vardır, dünya genelinde ise 138 ülkede 111.000 adetten fazla sertifika almış kuruluş bulunduğu tahmin edilmektedir. (Hizmet sayfasına git »)