Gıda güvenliği, çiftlikten-çatala kadar olan süreçte çok dikkatle yönetilmesi gereken kritik bir konudur. Gıdadan kaynaklanan rahatsızlıkların ortaya çıkması, sadece tüketiciler ile sağlık kurumları açısından değil; perakendeciler ile temin zincirindeki diğer kuruluşlar açısından da çok büyük bir felâket olabilir.

Gıda güvenliğinin korunmasındaki önemli bir adım, kuruluşun bütün yönetim faaliyetlerini kapsayan yapılandırılmış bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin (FSMS) uygulanmasıdır. FSMS; fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerden kaynaklanan kirlenmelerin yanı-sıra, kalite ile yasal talepleri de hedef alır.

NQA ‘in genel bir tavrı vardır ve genel gıda zinciri içinde, kuruluşun işletimine yardımcı olmak için iki anahtar hizmetle yer alır:

ISO 22000

ISO 22000; Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin (FSMS) geliştirilmesi, uygulanması ile geliştirmede sürekliliğin sağlanması için etkin bir çerçeve elde etmek amacıyla; ISO 9001 ve HACCP çekirdek elemanlarının birleştirilmesinden elde edilmiş bir standarttır. (Hizmet sayfasına git »)