ISO 14001 Standardı; çevre yönetim sistemlerine yönelik bir standarttır ve günümüzün gelişen dünyasında Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) çok yaygın bir biçimde uygulanmaktadır. Yalnızca İngiltere‘de sertifika almış 6000'den fazla kuruluş bulunmaktadır, dünya genelinde ise 138 ülkede 111.000'den fazla sertifika almış kuruluş bulunduğu tahmin edilmektedir.

ISO 14001 Standardı, ÇYS'nin kurulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için gereken unsurları belirler. ISO 14001 Standardı'na uygun çevre politikalarının oluşturulması için gerekli olan üç temel yükümlülük bulunur:

  • Kirliliğinin önlenmesi
  • Yasalara uygunluk
  • ÇYS uygulamasının sürekli geliştirilmesi

Bu yükümlülükler, çevre korumasının geliştirilmesinde yardımcı olurlar.

ISO 14001 Standardı, faaliyetlerinize, ürünlerinize ve hizmetlerinize odaklanarak, bunları çevreyle ve çevresel etkilerin kontrolü ile örneğin hava, toprak veya su kirlenmesiyle ilişkilendirir. Kuruluşların çevreye etkilerini azaltmak için amaç ve hedeflerini  belirlemeleri gerekir, bunun için çevreye  olan etkilerini azaltmak için belirledikleri yöntemleri uygulamalı ve buna uyduklarını ve bu yöndeki gelişmelerini göstermek için, buna ilişkin çalışmalarına dair kayıt tutmalıdırlar. 

Kuruluşların, kendilerine uygulanacak olan çevresel mevzuatı tespit etmesi gerekir. Yasaların sizi nasıl etkileyeceği özellikle önem teşkil etmekte olup, bu doğrultuda uyum önlemleri alınarak, belirlenmiş bu önlemlerin uygulandığı düzenli aralıklarla kontrol edilir; böylece yasal gerekliliklerin çalışanlar tarafından da tümüyle anlaşılması ve yerine getirilmesi güvenceye alınır.

ISO 14001 Standardı, ISO 14004 Çevresel Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu, sistemler ve destekleme teknikleri ile birlikte uygulanır. Bu standart; ÇYS‘nin kurulumu, uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi ile ilgili yöntemleri kapsar ve destek bilgileri içerir.