ISO 22000, Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin (GGYS) geliştirilmesi, uygulanması ile geliştirilmesinde sürekliliğin  etkin bir şekilde sağlanması amacıyla ISO 9001 ve HACCP çekirdek elemanlarının birleştirilmesinden elde edilmiş bir standarttır.

ISO 22000 Kimler İçin Uygundur?

ISO 22000; aşağıdakiler de dahil olmak üzere, gıda zincirine doğrudan veya dolaylı biçimde dahil olan tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilir:

 • Çiftlikler, balıkçılar ve mandıra işletmecileri
 • Et, balık ve gıda işletmeleri
 • Ekmek, hububat, meşrubat, konserve ve dondurulmuş gıda üreticileri
 • Restoranlar, ayaküstü büfeler, hızlı gıda zincirleri, hastaneler ile oteller ve seyyar gıda satıcıları
 • Gıda muhafaza ve dağıtım şirketleri ile gıda işleme ekipmanlarını, gıda katkılarını, gıda hammaddelerini, ambalaj malzemelerini sağlayan firmalar ile sterilizasyon tesisleri.

Özetle, gıda endüstrisinde yer alan veya bu endüstri ile uzak-yakın teması bulunan her kurum ve kuruluşun; ISO 22000 standardının taleplerini kısmen ya da tamamen uygulaması gerekir.

Tescilin Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?

 • Müşteri memnuniyeti - kalite, güvenilirlik ve yasallık güvence altına alınırken, müşteri taleplerine uygun ürünlerin sürekli teslimiyle sağlanır.
 • işlemlerin sürekli gelişmesi ve işletme verimliliğinin arttırılması sonucunda maliyetlerin düşürülmesinin  sağlanması
 • İşletme verimliliğinin - ön talep programlarını (PRP ‘ler ile OPRP ‘ler), HACCP ve ISO 9001 ‘in Plânla-Yap-Kontrol E-Önlem Al felsefesini birleştirmek suretiyle Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin etkinliğini arttırarak elde edilmesi
 • Taraflar arasındaki ilişkilerin - personel, müşteriler ve tedarikçiler/üreticiler de dahil olmak üzere geliştirilmesi
 • Yasal uyumluluğun - zorunlu ve yasal taleplerin kuruluş ile müşterileri üzerindeki etkisini kavramak suretiyle ve içdenetimlerden, yönetim incelemelerinden yararlanarak gerçekleştirilmesi
 • Gelişmiş risk yönetiminin - daha kararlı ve izlenebilir ürünler ile hizmetler sayesinde mümkün kılınması
 • Ticari kredibilitenin - saptanmış standartlara göre yapılan bağımsız denetimlerle belgelenmesi

Daha fazla iş olanağının - özellikle satın alma niteliklerinin ürüne ilişkin sertifikayı şart koştuğu durumlar ortaya çıktığı zaman elde edilmesi