ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri (QMS), uluslararası kabul gören bir standarttır. Bu Standart, belirlediği ilkeler çerçevesinde hareket edilmesini sağlayarak, firmanızın müşteri memnuniyetini önemli ölçüde artırmasını sağlayacaktır. 

ISO 9001 Kimlere uygulanır?

ISO 9001 belgesi alan her kuruluş, ISO 9001 Standardı'nın benimsemiş olduğu aşağıda belirtilen sekiz yönetim ilkesinden faydalanabilecektir: 

 • Müşteri odaklı kuruluş
 • Liderlik
 • Çalışanların katılımı
 • İyileştirici bir yaklaşımın benimsenmesi
 • Yönetime ilişkin sistematik bir yaklaşım
 • Somut gerçeklere dayalı bir karar mekanizması sağlama 
 • Kuruluş ile tedarikçileri arasında ilişkide müşterek çıkarların korunması  
 • Sürekli gelişme

Belge sahibi olmanın yararları nelerdir?

 • Ürün teslimatı ve hizmetlerin sunulması sırasında müşteri taleplerinin eksiksiz karşılanması sonucu müşteri memnuniyeti sağlanması
 • İşlemlerin sürekli gelişmesi ve işletme verimliliğinin arttırılması sonucunda işletme maliyetinin düşürülmesi
 • Çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler de dahil olmak üzere kuruluşun tüm ilişkilerinin geliştirilmesi 
 • Mevzuat hükümlerinin kuruluş ve müşterileri üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi ve mevzuata uygun hareket edilmesi
 • Gelişmiş risk yönetiminin daha kararlı ve izlenebilir ürünler ile hizmetler sayesinde mümkün olması
 • Ticari güvenilirliğin kabul edilen standartlara göre yapılan bağımsız denetimlerle belgelenmesi
 • Özellikle satın alma spesifikasyonlarının ürüne ilişkin sertifikayı şart koştuğu  zaman daha fazla iş olanağının elde edilmesi