ISO 9001 gibi kalite yönetim sistemleri standartlarına sertifika verilmesi konusundaki talepler, şirket verimliliği ile üretkenliğinin geliştirilmesi açısından denenmiş ve test edilmiş yol olarak algılanırlar, ileriye dönük çalışmalar ile ticari mükemmeliyetin oluşturulmasında, bir kilometre taşı meydana getirirler.

Sadece kalite yönetim sistemlerini sunduğunuz ürün veya hizmete ek değer kazandırmak için etkin bir yönetim aracı olarak kullanmak olanağınızın olup olmadığı değil, müşterilerinizi, temin zincirinizi ve geniş anlamda topluluğu da sınayarak; riskleri ve zaman kaybını asgariye indirebilirsiniz. Müşteri güveninin artması, kazancınız ile pazar payınızın artması açısından kritik bir önem taşır, amaçlar ve tüm kuruluşun satışa sağladığı katkıyla açık biçimde tanımlanır.

ISO 9001; endüstrinin her alanına, işlettiğiniz kuruluşun tipine veya boyutlarına uygundur ve size uyan ilkelerin önderliğini yapar.
Sistem ve işlemlerinizin akış yeteneği ile bunların işiniz açısından tanımladığınız plâna bileştirilmesi fırsatını yakalayarak; işlerinizi çok daha iyi bir konumda, daha verimli ve daha etkin yürütmek olanağına kavuşursunuz.  Sadece gereksiz çalışma tekrarlarından kaçınabilmekle kalmaz, daha da önemlisi bu fazladan işler için harcanan emek ve zamanın, belirgin biçimde azalmasını sağlarsınız.
Faydaları çok açıktır:

  • Adil bir oyun alanında rekabet etmek olanağına sahip olursunuz
  • Azami tasarrufun nasıl sağlandığını saptayabilirsiniz
  • Çalışmalarınızı, başarıya giden yolun haritasını ayrıntılarıyla plânlamak üzerinde yoğunlaştırabilirsiniz.
  • Çalışmalarınızın, bağımsız ver tasdik kurumuna sahip olmasının yararını fark edersiniz - alanınızın en iyisi olduğunuzu bilirsiniz ve hiç kimse, işiniz hakkında konuşamaz!

Örneğin havacılık ve uzay, otomotiv, telekomünikasyon sektörleri, yazılım geliştirme, tıbbi cihazlar, araç kazaları ve kurtarma gibi diğer birçok sektöre özgü yönetim sistemi standartlarında; ISO 9000 esas alınmıştır.

İlgili Hizmetlerimiz

ISO 9001

ISO 9001; Kalite Yönetim Sistemleri (QMS) için saptanmış uluslararası bir standarttır. (Hizmet sayfasına git »)

AS 9100 / AS 9120

AS 9100 uluslararası kalite yönetim sistemidir ve kaliteyi geliştirerek havacılık/uzay endüstrisi üreticilerinin yapısını güvence altına almak amacıyla havacılık/uzay endüstrisi tarafından yazılmıştır. (Hizmet sayfasına git »)

ISO 16949

TS 16949 uluslararası kalite yönetim sistemidir ve kaliteyi geliştirerek otomotiv endüstrisi üreticilerinin yapısını güvence altına almak amacıyla otomotiv endüstrisi tarafından yazılmıştır. Bu standardı uygulayan kuruluşlar arasında BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford, GM, PSA, Renault ve VW bulunmaktadır. (Hizmet sayfasına git »)