OHSAS 18001 uluslararası boyutlarda saptanmış bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardıdır. Standart, 2007 Haziran ayında yayınlanarak OHSAS 18001:1999 standardının yerini almıştır ve ürün güvenliğinden çok iş sağlıği ve güvenliğime (İSG) yöneliktir.

OHSAS 18001, faaliyetlerinize ve standartta tanımlanmış tehlikelere uygulanan yasalara uyum da dahil olmak üzere, etkin İSG yönetiminin çerçevesini sağlar.

OHSAS 18001 tescilinin yararları nelerdir?

  • İş sağlığı güvence altına alınırken, ürünlerin müşteri taleplerine uygun zamanında teslimi ile müşteri memnuniyeti sağlanır.
  • Kazalar ve sağlık sorunları nedeniyle atıl sürelerin azaltılması, yasal harçlar ile telâfi giderlerinin ortadan kaldırılması ile işletim maliyetlerinin düşürülür.
  • Personelin, müşterilerin ve tedarikçilerin sağlık ile mülkiyet haklarını korumak suretiyle taraflar arasında ilişkiler geliştirilir.
  • İlgili mevzuat hükümlerinin kuruluş ile müşteriler üzerindeki etkilerini belirlenir ve uygulanması sağlanır 
  • Muhtemel kazaların ile önlem ve kontrol uygulamalarının açık bir biçimde tanımlanmasıyla gelişmiş bir şekilde risk yönetimi yürütülür.
  • Kabul edilen standartlara göre yapılan bağımsız denetimlerle ticari kredibilite belgelenir. 
  • Özellikle satın alma niteliklerinin ürüne ilişkin sertifika alınmasını gerektirdiği durumlar ortaya çıktığı zaman daha fazla iş olanağı sağlanır.